top of page

บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์  จำกัด

VISION

ป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ละสิ่งแวดล้อมให้มั่งคงและยั่งยืน
Anchor 1

ประวัติบริษัท

บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์  จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555
จากการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ใน
งานวิศวกรรมที่ปรึกษากว่า 30 ปี เพื่อร่วมกันนำความรู้ ประสบการณ์  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ด้านวิศวกรรมและการจัดการมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการยอมรับอย่างดีจากหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสากิจ และบริษัทฯ เอกชน ในประเทศให้บริษัทเป็นที่ปรึกษา เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมโยธาธิการและผังเมือง การประปาส่วนภูมิภาค และ East Water Group เป็นต้น

ลูกค้าของ H2O

H2O ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน ในการเป็นที่ปรึกษาในงานโครงการต่าง ๆ เป็นเวลากว่า 10 ปี 

กรมโยธาธิการและผังเมือง.png
RID.png
กรุงเทพมหานคร.jpg
Logodwr.png

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมชลประทาน

กรุงเทพมหานคร

กรมทรัพยากรน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค-300x300.jpg
นิคมุตสาหกรรม TFD.png
เทศบาลนครเจ้าพระยา.png
นิคมุตสาหกรรม.jpg

การประปาส่วนภูมิภาค

เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์

นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

นิคมุตสาหกรรมปิ่นทอง.png

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล.png
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ.gif

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ

ภาคตะวันออก

บริษัท ไทคอน

อินดัสเตรียล คอนเนคชั่น จำกัด

ผลงานของ H2O

Project

H2O News

ประชุมผังน้ำ.jpg

15 มิถุนายน 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดร. กาจวิศว์ กล้าหาญ กรรมการผู้จัดการ ในฐานะที่ปรึกษาด้านการทำผังน้ำ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดย สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมบรรยายในการประชุมหารือแนวทางวิธีการดำเนินการในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) “ครั้งที่ 3 : ด้านการบริหารจัดการน้ำ และด้านที่โล่ง” ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงแรมกราฟโฮเทล กรุงเทพมหานคร

ปัจฉิมนิเทศโป่งสามสิบ.jpg

12 มิถุนายน 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดร. กาจวิศว์ กล้าหาญ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน  เป็นประธานในการประชุม 

1.jpg
339977229_246849311118632_2520458209830376504_n.jpg

20 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ดร.กาจวิศว์ กล้าหาญ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 20 ปี ขึ้น ณ ห้อง 9401 อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 9) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภายใต้ Theme "Imagineering The Future" และเข้าร่วมเสวนาหัวข้อเรื่อง "คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จากอดีตถึงปัจจุบันมุ่งสู่อนาคตที่อยากเห็น" ร่วมกับอดีตผู้บริหาร อาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่า

4 เมษายน 2566

ดร.กาจวิศว์ กล้าหาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านชลประทาน โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหา การจัดการน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศของโครงการ ณ. จังหวัดนครราชสีมา 

338494942_773692774268275_7435331057114455665_n.jpg
2.jpg

30 มีนาคม 2566

ดร.กาจวิศว์ กล้าหาญ ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านวางโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย ได้นำเสนอทางเลือกในการตั้งอาคารบังคับน้ำในห้วยน้ำโสมและพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการให้กับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่โครงการ ในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) ณ.ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

11 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ดร.กาจวิศว์ กล้าหาญ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมงาน DONGTAN ENGINEER FORUM 2023 และเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ CLIMATE CHANGE THE NEXT CRISIS พลิกวิกฤตมหัตภัยโลกร้อน ณ.โรงแรมเซ็นธาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 

contact
Modern Architecture

Contact us

บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด

92/4 ซอยมิตรอนันต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม 10300

โทร. 02-668-3788 โทรสาร 02-668-3869

ติดต่อเรา

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

LOGO.png
bottom of page