ลูกค้าของ H2O

H2O ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน ในการเป็นที่ปรึกษาในงานโครงการต่างๆ เป็นเวลากว่า 7 ปี 

รายชื่อลูกค้า.jpg