top of page
download.jfif

โครงการสำรวจภูมิประเทศโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ4) อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการสำรวจภูมิประเทศโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ4) อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโครงการศึกษาออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่โครงการคลังเก็บสินค้าและกิจการโรงงานโครงการ BFTZ4 (Warehouse) ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท (สายเก่า) แยกถนนเทศบาลท่าข้าม 8 ติดกับ แม่น้ำบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 

H2O consult ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ :  บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

bottom of page