CSR NEWS

1/6

H2O สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อการศึกษา

H2O ได้สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ฺ กำแพงแสน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชิงถ้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งมีการจัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ.สนามไดนัสตี้ กอล์ฟคลับ 

301315
301315

301316
301316

301315
301315

1/2

H2O สนับสนุนการแข่งขันว่ายน้ำ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

H2O ได้สนับสนุนการแข่งขันว่ายน้ำ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 

CSRวันเด็ก2
CSRวันเด็ก2

CSRวันเด็ก1
CSRวันเด็ก1

CSRวันเด็ก3
CSRวันเด็ก3

CSRวันเด็ก2
CSRวันเด็ก2

1/4

H2O จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562

H2O ร่วมกับชุมชนมิตรอนันต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562 เพื่อสร้างความสันพันธ์กับชุมชนในบริเวณที่ตั้งบริษัทฯ 

CSR มอบคอมพิวเตอร์
CSR มอบคอมพิวเตอร์

CSR มอบคอมพิวเตอร์
CSR มอบคอมพิวเตอร์

1/1

H2O มอบคอมพิวเตอร์ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

23 ส.ค.61 H2O ส่งมอบคอมพิวเตอร์ สนับสนุนกิจกรรมสโมสรนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่ท่านรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฝ่ายกิจกรรมนิสิต)